Skip to content

VvK 7 [16.4.2010]

VvK 7 [16.4.2010] published on

7. Večer v klubu z 16.4.2010 s politikem a písničkářem Petrem Bendlem a učitelem angličtiny Michaelem „Majkem“ Reischmanem. O hudbu se postaral Petr Bendl.