Skip to content

VvK 11 [24.11.2010]

VvK 11 [24.11.2010] published on

11. Večer v klubu z 24.11.2010 s hercem Janem Šťastným a trenérem boxu Danem Venclem. O hudbu se postarala Hudbanda.