Skip to content

VvK 17 [24.5.2011]

VvK 17 [24.5.2011] published on

17. Večer v klubu z 24.5.2011 s hercem Janem Čenským, pedagogem Ivanem Semeckým a záchranářkou Zdenkou Šrankovou. Hudbu zařídil David Šitavanc.