Skip to content

VvK 52 [27.2.2019]

VvK 52 [27.2.2019] published on

52. Večer v klubu z 27.2.2019 se senátorem a bývalým prezidentským kandidátem Pavlem Fischerem abývalým europoslancem a běžeckým guru Edou Kožušníkem. Hudební doprovod obstaral kytarista a písničkář Jan Matěj Rak.