Skip to content

VvK 52 [27.2.2019]

VvK 52 [27.2.2019] published on

52. Večer v klubu z 27.2.2019 se senátorem a bývalým prezidentským kandidátem Pavlem Fischerem abývalým europoslancem a běžeckým guru Edou Kožušníkem. Hudební doprovod obstaral kytarista a písničkář Jan Matěj Rak.

VvK 45 [26.11.2014]

VvK 45 [26.11.2014] published on

45. Večer v klubu z 26.11.2014 s hercem divadla Járy Cimrmana Petrem Bruknerem, výtvarníkem Bronislavem Kubou a dlouholetými přáteli Bohumila Hrabala, pány Zdeňkem Eliášem a Pavlem Misíkem. Hudebním hostem byl kytarista Tomáš Berka.